Copyrightbeleid

U verklaart en garandeert dat: (i) u de enige eigenaar bent van dan wel volledige toestemming hebt voor het gebruik van ,alle rechten in, op en voor elke content die u plaatst en voor het overdragen van de rechten en licenties zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden, en met betrekking tot materialen van derden die verschijnen of anderszins opgenomen zijn in elke content die u plaatst hebt u de expliciete, schriftelijke toestemming verkregen van alle eigenaars en houders van rechten van dergelijke materialen van derde partijen voor zover nodig om de rechten en licenties als uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden te kunnen verlenen; (ii) elke content die u plaatst en het gebruik van dergelijke content door ons, bij ons aangesloten bedrijven, en door ons of hen aangewezen vertegenwoordigers, geen schending is of zal betekenen van een octrooi, auteursrecht, merk, handelsnaam, geheime know how of andere intellectuele eigendomsrechten dan wel andere rechten van derden; (iii) elke content die u plaatst niet vertrouwelijk is en geen vertrouwelijke informatie bevat; en dat u (iv) door het maken, voorbereiden en plaatsen van content (A) in alle opzichten voldaan hebt en zult voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten en regels (waaronder deze Gebruiksvoorwaarden) en verordeningen en (B) geen afspraken hebt geschonden en zult schenden waardoor u expliciet of impliciet gebonden bent (waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, elke afspraak met derde partijen).

De Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act van 1998 (de 'DMCA') biedt verhaal voor auteursrechthebbenden, die menen dat materiaal dat op het internet verschijnt, een inbreuk is op hun rechten op grond van de Amerikaanse auteursrechtwetgeving. Wanneer u in goed vertrouwen meent dat materialen die beschikbaar zijn op de Website, een inbreuk vormen op uw auteursrecht, kunt u (of uw vertegenwoordiger) ons een melding sturen waarin u ons verzoekt het materiaal te verwijderen of de toegang daartoe op te heffen. Als u in goed vertrouwen meent dat iemand ten onrechte een melding van auteursrechtinbreuk heeft ingediend jegens u, geeft de DMCA u de mogelijkheid ons een tegenbericht te sturen. Meldingen en tegenberichten moeten voldoen aan de op dat moment geldige wettelijke bepalingen die opgelegd worden door de DMCA. Zie http://www.copyright.gov voor meer informatie. Berichten en tegenberichten moeten gestuurd worden aan:

David P. Farnsworth
360 W 4800 N, Provo, Utah 84604, Verenigde Staten
Telefoonnummer: +1 (801) 705-7025
Faxnummer: +1 (801) 705-7010
E-mail: dfarnsworth@ancestry.com

Wij raden u aan een juridisch adviseur te raadplegen voor u een melding of tegenbericht indient.

Er zijn fouten opgetredenX
Fouten bij laden pagina_