Pagina afdrukken

Datum publicatie: 16 sep 2009

Privacybeleid Mundia Website

Deze website (www.mundia.com) ('Website' of 'Mundia') wordt geëxploiteerd door Ancestry.com Operations Inc., een bedrijf dat gevestigd is in Delaware (Verenigde Staten), met het adres 360 W 4800 N Provo, UT 84604, Verenigde Staten ('wij', 'onze' en 'ons'). Door u te registreren bij Mundia, gaat u deel uitmaken van de Ancestry.com-community, die bestaat uit websites waarvan wij en bij ons aangesloten bedrijven, dochtermaatschappijen en moederbedrijven ('Aangesloten bedrijven') eigenaar zijn of die door ons geëxploiteerd worden (klik hier voor een lijst met AffiliatesBij ons aangesloten bedrijven). Wij zetten ons in om uw privacy online te beschermen en in dit privacybeleid leggen wj uit hoe wij informatie verzamelen, wat we daarmee doen en welke controlemiddelen u tot uw beschikking hebt met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

1) Uw instemming met dit privacybeleid

Door onze Website te gebruiken, stemt u ermee in dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken op de manier zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Als wij besluiten ons privacybeleid te wijzigen, zullen wij deze wijzigingen op deze Website plaatsen. Bij gebruik van de Website na eventuele wijzigingen aanvaardt u het herziene privacybeleid dat dan van kracht is. Gebruik de Website niet als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid.

2) Welke persoonlijke gegevens kunnen wij over u verzamelen?

U bent niet verplicht ons persoonlijke informatie te verstrekken. Maar om gebruik te kunnen maken van de diensten die op de Website aangeboden worden, kan het zijn dat wij u moeten vragen ons persoonlijke informatie, waaronder uw naam, e-mail adres, postadres en creditcardnummer of het nummer van andere betaalrekeningen, te verstrekken. Wij vragen u bijvoorbeeld uw naam en e-mail adres op te geven als u zich registreert en/of aanmeldt voor een abonnement of gebruik van diensten zoals e-mail. Verder moeten wij, als u ervoor kiest een abonnement te nemen op een dienst of een product te kopen, weten wat uw postadres is en uw creditcardnummer of het nummer van andere betaalrekeningen. Wij kunnen u soortgelijke informatie vragen op andere momenten, zoals wanneer u antwoordt op enquêtes of meedoet aan promotionele acties. U kunt ervoor kiezen bepaalde persoonlijke informatie niet te verstrekken. Maar als u persoonlijke informatie achterhoudt, kan het zo zijn dat wij u bepaalde diensten niet kunnen leveren.

Het kan voorkomen dat u ons aanvullende persoonlijke informatie verstrekt, waaronder persoonlijke informatie met betrekking tot uzelf en uw familieleden, tijdens gebruik van onze Website. Door ons persoonlijke informatie over een andere in leven zijnde persoon te verstrekken, garandeert u dat u toestemming hebt verkregen van de persoon van wie u ons persoonlijke informatie verstrekt of, als de persoon jonger dan 18 jaar is, verklaart u dat u deze toestemming van de ouder of voogd van die persoon jonger dan 18 jaar hebt verkregen. Verzekert u zich er alstublieft in alle gevallen van of u die andere persoon (of, indien van toepassing, de ouder/voogd) duidelijk hebt gemaakt wat de implicaties zijn van deze toestemming.

Als u ons persoonlijke informatie verstrekt, kan die persoonlijke informatie worden verstuurd/overgedragen naar en opgeslagen en verwerkt worden in andere landen waar mogelijk een ander beschermingsniveau voor persoonlijke gegevens wordt gehanteerd dan in het land waar u woonachtig bent. Door ons persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u uitdrukkelijk in met de het versturen/overdragen, opslaan en verwerken van die persoonlijke informatie.

3) Op welke manier gebruiken wij uw persoonlijke informatie?

Wij kunnen de informatie die u ons verstrekt, gebruiken:

 • voor het doel waarvoor u de persoonlijke informatie verstrekt hebt (bijvoorbeeld om ons in staat te stellen uw registratie of abonnement te verwerken en om u de diensten en informatie te leveren die op onze Website worden aangeboden en die u heeft opgevraagd);
 • om financiële transacties met betrekking tot betalingen die u online gedaan hebt te verifiëren en uit te voeren;
 • voor interne bedrijfsdoeleinden, zoals data-analyse, het uitvoeren van intern onderzoek naar de wijze waarop onze Website gebruikt wordt, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het verbeteren van onze diensten, het identificeren van gebruikerstrends en het bepalen van de effectiviteit van reclamecampagnes;
 • om u e-mails van administratieve aard te sturen, zoals over de status van uw abonnement en uw account;
 • om u promotionele e-mails te sturen (u kunt uw voorkeuren met betrekking tot ontvangst van promotionele e-mails op elk moment wijzigen zoals uiteengezet in de bepaling 'Hoe kan ik mij uitschrijven?' hieronder);
 • om u in staat te stellen deel te nemen aan promotionele acties en enquêtes. U moet de regels, als die er zijn, van elke promotionele actie waaraan u deelneemt, zorgvuldig doorlezen omdat deze regels belangrijke aanvullende informatie kunnen bevatten over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. Indien de algemene voorwaarden in dergelijke regels met betrekking tot het verwerken van uw persoonlijke gegevens strijdig zijn met dit privacybeleid, zijn de algemene voorwaarden in die regels van toepassing; of
 • om u toe te staan een familielid uit te nodigen de Website te gebruiken of om een bericht te sturen aan een familielid. Wij gebruiken de persoonlijke informatie van uw familielid om hem/haar een uitnodiging te sturen met informatie over hoe hij/zij toegang krijgt tot de Website en uw familiestamboom, of om ervoor te zorgen dat u dat familielid een bericht kan sturen. Uw familielid zal alle persoonlijke informatie die verstrekt wordt samen met uw uitnodiging of bericht kunnen zien, zoals uw naam en profielfoto.

4) Hoe maken wij uw persoonlijke gegevens openbaar?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken:

 • aan onze Aangesloten Bedrijven, zodat zij persoonlijke informatie kunnen gebruiken voor de doeleinden beschreven in dit privacybeleid. Ancestry.com Operations Inc. is verantwoordelijk voor het beheer van de gezamenlijk gebruikte persoonlijke informatie;
 • aan derde partijen die onze diensten leveren, zodat zij hun diensten kunnen leveren zoals het uitvoeren van aankopen en bestellingen, het verwerken van creditcard betalingen, het leveren van infrastructuur, IT-diensten, data-analyse, e-mail verzenddiensten, klantenservice en andere soortgelijke diensten;
 • aan vertrouwde derdepartijen (partners) zodat zij u reclame-aanbiedingen kunnen toesturen. Als u ons geen toestemming wilt geven uw persoonlijke gegevens te delen met dergelijke derde partijen, raadpleegt u dan de bepaling 'Hoe kan ik mij uitschrijven?' hieronder voor meer informatie;
 • aan derde partijen die sponsors zijn van promotionele acties (ongeacht of die promoties door ons gesponsord worden), of anderszins conform de regels die van toepassing zijn op die promotionele acties;
 • aan een bij ons Aangesloten Bedrijf of derde partij in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht of andere afstoting van een geheel of gedeelte van ons bedrijf, bedrijfsmiddelen (assets) of aandelen (waaronder begrepen, zonder beperking, in verband met een faillissement of soortgelijke (gerechtelijke) procedure); of
 • als wij van mening zijn dat dit toepasselijk is: (a) onder toepasselijke wet- of regelgeving (waaronder wetgeving buiten het land waar u woonachtig bent; (b) om te voldoen aan een toepasselijk juridisch proces of een gerechtelijk bevel of in verband met enige juridische procedure (waaronder begrepen toekomstige juridische procedures); (c) om te voldoen aan verzoeken van publieke en overheidsinstanties in elk toepasselijk land; (d) om onze algemene voorwaarden af te dwingen; (e) om onze werkzaamheden of die van onze Aangesloten Bedrijven te beschermen; (f) ter bescherming van de rechten, privacy, veiligheid, vertrouwelijkheid, reputatie of eigendommen van ons en/of van onze Aangesloten Bedrijven, van u of van anderen; (g) om fraude of cybercrime te voorkomen; (h) om juridisch advies in te winnen; en (h) om ons in staat te stellen beschikbare (rechts)middelen in te zetten of de eventuele schade die wij zouden kunnen lijden te beperken.

5) Hoe kunt u persoonlijke informatie openbaar maken door informatie op de Website te plaatsen?

U kunt op een aantal manieren die hieronder beschreven staan, persoonlijke informatie delen via de Website. Let u erop dat alle persoonlijke informatie die u op onze Website plaatst, beschikbaar gesteld kan worden op de website van onze Aangesloten Bedrijven en in sommige gevallen ook voor het algemene publiek beschikbaar is. U kunt aanpassingen maken in op welke manier u sommige van de persoonlijke gegevens in uw profiel deelt, door uw instellingen te wijzigen op de pagina Mijn account. page.

6) Zoekopdrachten naar persoonlijke informatie in Profielen:

 • Doorzoekbare profielen: Als een profiel doorzoekbaar is, kunnen persoonlijke gegevens in dat profiel door het iedereen bekeken en doorzocht worden.
  • In het bijzonder worden persoonlijke gegevens in uw profielsamenvatting (waaronder begrepen uw naam, profielfoto (als die er is), geboortejaar, geboorteplaats en woonplaats, en een indicatie hoeveel familieleden u hebt, plus de voornamen van uw familieleden die ook lid zijn van de Website en van leden van uw familie die overleden zijn) zichtbaar gemaakt voor het algemene publiek, inclusief personen die zich niet geregistreerd hebben bij Mundia.
  • Persoonlijke informatie in uw volledige profielpagina (die door uzelf is aangemaakt en die meer informatie kan bevatten dan uw profielsamenvatting, zoals gebeurtenissen uit uw leven, foto's en verhalen die door u of door anderen geplaatst zijn) is openbaar beschikbaar voor geregistreerde gebruikers en kan in bepaalde gevallen zichtbaa zijn voor niet-geregistreerde gebruikers (als uw profielsamenvatting bijvoorbeeld zichtbaar gemaakt is in het gedeelte 'recente activiteiten' op de homepage van de Website, kunnen niet-geregistreerde gebruikers hier op klikken en de persoonlijke informatie op uw profiel bekijken).
  • Alle persoonlijke informatie die u beschikbaar stelt op het profiel van een andere persoon of die een andere persoon over u zichtbaar maakt op zijn of haar profiel (bijvoorbeeld in foto's en documenten), zal openbaar beschikbaar zijn voor zover dat profiel openbaar zichtbaar is.
  • Alle persoonlijke informatie ten aanzien van overleden personen (waaronder mede begrepen personen die door ons rekenschema als overleden beschouwd worden) wordt openbaar zichtbaar gemaakt, ook voor niet-geregistreerde gebruikers.

 • Niet-doorzoekbare profielen: Als u ervoor kiest uw profiel van doorzoekbaar aan te passen naar niet-doorzoekbaar, dient u zich bewust te zijn van het feit dat persoonlijke informatie nog steeds openbaar zichtbaar zal zijn op de volgende wijzen:
  • De persoonlijke informatie in uw profiel zal altijd zichtbaar zijn voor iedereen die is uitgenodigd voor uw stamboom en voor wie het recht "Levenden zien" is geselecteerd. Voor meer informatie over de rechten van personen die u uitnodigt voor uw stamboom, raadpleegt u de veelgestelde vragen.
  • De persoonlijke informatie in elk profiel binnen uw familiestamboom kan openbaar doorzocht worden, en is zichtbaar indien onze rekenschema's de betreffende persoon als overleden beschouwen (bijvoorbeeld als er geen geboortedatum is opgenomen of als de persoon ouder is dan 100, kan het zijn dat de persoon beschouwd wordt als overleden).
  • De persoonlijke informatie kan worden bekeken door iedereen die is uitgenodigd voor uw stamboom via andere Ancestry.com-websites (zelfs als de uitgenodigde persoon geen deel uitmaakt van uw familiecirkel).
  • Alle persoonlijke gegevens die zichtbaar zijn in het profiel van een overleden persoon (bv. een foto van u en uw overleden familielid die op het profiel van uw overleden familielid staat).

Zoals hierboven vermeld, kan het zijn dat persoonlijke informatie die u openbaar maakt door middel van de Website, zichtbaar is voor geregistreerde gebruikers van de Website, voor andere leden van de Ancestry.com-community en het algemene publiek. U kunt persoonlijke informatie die u opgenomen hebt in uw profiel verwijderen, maar als dergelijke persoonlijke informatie zichtbaar is in een ander profiel of familiestamboom of anderszins via de website zichtbaar is, kan het zijn dat u dergelijke persoonlijke informatie niet helemaal van de website kunt verwijderen. Wij dringen erop aan dat u discreet en voorzichtig bent bij uw besluit persoonlijke informatie of andere informatie op de website openbaar te maken of te plaatsen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik, het openbaar maken of het plaatsen van persoonlijke informatie die u vrijwillig door middel van de website beschikbaar maakt.

7) Hoe verzamelen en gebruiken wij niet-persoonlijke informatie, en hoe maken wij die openbaar?

Als u onze website bezoekt, kan het zijn dat wij automatisch niet-persoonlijke informatie over u verzamelen, zoals vanaf welke website u naar onze website bent gekomen, wat uw Media Access Control-adres, uw type computer, schermresolutie, besturingssysteemversie en internetbrowser is. Wij kunnen ook niet-persoonlijke informatie verzamelen, zoals demografische gegevens (bijvoorbeeld uw geografische gebied). Niet-persoonlijke informatie omvat ook persoonlijke informatie die op een manier verzameld is dat het eindproduct u of iedere andere gebruiker van de website niet persoonlijk kan identificeren, bijvoorbeeld door persoonlijke informatie te gebruiken om te berekenen welk percentage gebruikers uit een bepaalde telefoonrayoncode komt.

Wij kunnen ook cookies, pixeltags, webbeacons en andere soortgelijke technologieën gebruiken om u beter van dienst te kunnen zijn met op u afgestemde informatie en om uw voortdurende gebruik van onze website mogelijk te maken. Als u niet wilt dat wij informatie verzamelen door middel van cookies, is er in de meeste browsers een eenvoudige mogelijkheid waarmee u het gebruik van cookies kunt weigeren, maar het kan zijn dat als u uw browser zo instelt dat er geen cookies geaccepteerd worden, bepaalde diensten op de Website niet goed of helemaal niet werken. Voor meer informatie over cookies, klikt u op http://www.allaboutcookies.org/.

Aangezien niet-persoonlijke informatie u niet persoonlijk identificeert, kunnen wij deze niet-persoonlijke informatie voor elk doel gebruiken. Bovendien behouden wij ons het recht voor dergelijke niet-persoonlijke informatie voor elk doel te delen met de bij ons aangesloten bedrijven en met andere derde partijen. In sommige gevallen kunnen wij niet-persoonlijke informatie combineren met persoonlijke informatie (zoals het combineren van uw naam met uw geografische locatie). Als wij niet-persoonlijke informatie combineren met persoonlijke informatie, wordt de gecombineerde informatie door ons, zolang het gecombineerd is, behandeld als persoonlijke informatie.

8) Hoe verzamelen en gebruiken wij IP-adressen, en hoe maken wij ze openbaar?

Een IP-adres is het Internet Protocol-adres van de computer die u gebruikt. Uw IP-adres wordt door uw Internet Service Provider ('ISP') automatisch toegewezen aan de computer die u gebruikt. Als gebruikers naar de Website surfen, wordt dit nummer automatisch en samen met het tijdstip van dergelijke bezoeken en de pagina('s) die bezocht wordt/worden, geïdentificeerd en op onze serverlogbestanden opgeslagen. Het verzamelen van IP-adressen is een standaardpraktijk op het internet en wordt door vele websites automatisch uitgevoerd. Wij gebruiken IP-adressen voor doeleinden als het berekenen van het gebruiksniveau van de Website, het diagnosticeren van serverproblemen en het beheren van de Website. Wij kunnen IP-adressen ook gebruiken en openbaar maken voor alle doeleinden waarvoor wij persoonlijke informatie gebruiken en openbaar maken. Wij attenderen u er op dat wij IP-adressen, serverlogbestanden en hieraan gerelateerde informatie behandelen als niet-persoonlijke informatie, behalve daar waar we onder toepasselijke wetgeving anderszins verplicht zijn.

9) Staan er links van derde partijen op de Website?

Onze Website kan links bevatten naar websites, applicaties, producten of diensten van derde partijen en u kunt ervoor kiezen persoonlijke informatie die u geüpload hebt op de Website, te delen met derde partijen door middel van gekoppelde sites, applicaties, producten en/of diensten. Let erop dat deze links alleen voor uw gemak worden aangeboden. Voor zover u enige persoonlijke informatie indient bij een derde partij (bijvoorbeeld door middel van een applicatie van een derde partij die opgenomen is op de Website), wordt het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van die informatie door die derde partij onderworpen aan diens privacybeleid en niet door dit privacybeleid, en in elk geval zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de praktijken van verzamelen, gebruiken en openbaar maken van derde partijen, waaronder de bij ons aangesloten bedrijven. Het opnemen van een link op de Website houdt niet in dat de gekoppelde website, applicatie, product of dienst door ons of door de bij ons aangesloten bedrijven goedgekeurd en ondersteund wordt.

10) Staan er adverteerders op de Website?

Het kan zijn dat wij externe adverteerders gebruiken om namens ons advertenties te plaatsen. Wij attenderen u er op dat deze bedrijven informatie (waaronder niet begrepen persoonlijke informatie) kunnen gebruiken over uw bezoek aan deze Website om reclame aan te bieden over goederen en diensten waar u mogelijk interesse in hebt. Deze bedrijven kunnen ook cookies en actietags (ook wel bekend als ‘enkelvoudige pixelgifs’ of ‘webbeacons’) gebruiken om de effectiviteit van de advertenties te meten. Als u meer informatie over deze praktijken wilt hebben en wilt weten wat uw opties zijn als u niet wilt dat deze bedrijven gebruikmaken van uw gegevens, klikt u dan op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

11) Hoe kunt u zich uitschrijven?

Als u niet wilt dat wij contact met u opnemen met marketinginformatie over onze producten en diensten, of als u niet wilt dat wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt hebt delen met derde partijen, zodat ze u marketinginformatie kunnen versturen over hun producten en diensten, kunt u zich uitschrijven met betrekking tot dergelijke vormen van gebruik en openbaarmaking (‘opt-out’) door middel van de uitschrijflink die in de e-mail vermeld staat, of door uw voorkeuren aan te passen op de pagina Mijn account.

Wij streven ernaar zo snel als praktisch mogelijk is aan uw verzoek te voldoen. Als u zich echter uitschrijft op de manier zoals hierboven beschreven, zullen wij niet in staat zijn om uw persoonlijke informatie te verwijderen uit de databases van derde partijen waarmee wij uw persoonlijke informatie al hebben gedeeld (d.w.z. aan wie wij uw persoonlijke informatie al hadden gegeven op de datum van uw verzoek tot uitschrijving). Als u geen marketing e-mails van dergelijke derde partijen meer wilt ontvangen, verzoeken wij u rechtstreeks contact op te nemen met deze partijen of gebruik te maken van eventuele opt-out mogelijkheden zoals uiteengezet in hun privacybeleid of marketing-mails

12) Hoe kunt u de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt wijzigen of onzichtbaar maken?

Als u de persoonlijke gegevens die u eerder rechtstreeks aan ons hebt verstrekt (waaronder niet begrepen persoonlijke informatie die zichtbaar gemaakt is in uw eigen profiel of dat van anderen, of die anderszins is geplaatst of openbaar is gemaakt op de Website) wilt bekijken, corrigeren, bijwerken, onzichtbaar maken of anderszins het gebruik daarvan wilt beperken, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan support@mundia.com. Voor uw eigen bescherming zullen wij dergelijke verzoeken ten aanzien van persoonlijke informatie die alleen implementeren in samenhang met het individuele e-mailadres dat u gebruikt om ons uw verzoek te sturen en het kan zijn dat wij uw identiteit controleren voordat wij uw verzoek implementeren.

U moet duidelijk aangeven welke persoonlijke informatie u gewijzigd wilt hebben, duidelijk aangeven dat u wilt dat uw persoonlijke gegevens onzichtbaar gemaakt worden in onze databank of duidelijk aangeven welke beperkingen u wilt instellen op ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. Wij streven ernaar zo snel als praktisch mogelijk is aan uw verzoek te voldoen. Het kan zijn dat wij bepaalde informatie moeten behouden om onze dossiers bij te kunnen houden, en het is ook mogelijk dat er restgegevens achterblijven in onze databank en in andere dossiers, die niet verwijderd zullen worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verwijderen of onzichtbaar maken van informatie in de databank van derde partijen waarmee wij uw persoonlijke gegevens al gedeeld hebben, en wij kunnen hen ook niet beperken in het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Wij attenderen u er bovendien op dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor het verwijderen of onzichtbaar maken van persoonlijke informatie die u op de Website geplaatst of openbaar gemaakt hebt.

13) Beveiliging

Wij hechten veel belang aan de beveiliging van de persoonlijke informatie die onze gebruikers ons gegeven hebben. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om te proberen uw persoonlijke gegevens, die zich onder onze controle bevinden, te beschermen tegen verlies, oneigenlijk gebruik en wijziging. Helaas is geen enkel beveiligingssysteem of systeem voor het versturen van gegevens via het internet geheel veilig. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik of wijziging van gegevens nooit zal voorkomen, nemen wij wel alle redelijke maatregelen om het te voorkomen. U plaatst uw content op onze Website op eigen risico. Wij werken er hard aan om controlemiddelen te ontwerpen en te implementeren die gericht zijn op het voorkomen van ongeautoriseerde toegang tot uw content door andere gebruikers, maar wij kunnen de handelingen van andere gebruikers niet controleren en kunnen niet garanderen dat persoonlijke informatie die u plaatst, niet gezien of gebruikt zal worden door ongeautoriseerde gebruikers.

14) Jurisdictie

Wij beweren of garanderen niet dat de Website, dan wel elk deel daarvan, geschikt of beschikbaar is voor gebruik in een bepaalde jurisdictie. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Website, doen dat op hun eigen initiatief en voor eigen risico, en zij zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan alle plaatselijke wet- en regelgeving. Wij kunnen de beschikbaarheid van de Website geheel of gedeeltelijk beperken voor elke persoon, elk geografisch gebied dan wel elk rechtsgebied van onze keuze, op elk moment en geheel naar ons eigen inzicht.

15) Gebruikers onder de 18

Als u de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebt, kunt u zich niet registreren of abonneren op onze diensten en wij verzoeken u ons geen persoonlijke informatie te verstrekken of anderszins te plaatsen dan wel openbaar te maken via de Website.

16) Klachten

Als u een klacht wilt indienen over hoe uw persoonlijke gegevens gebruikt worden of om misbruik te melden, klikt u dan op de toepasselijke link 'Misbruik melden' of e-mail ons op support@mundia.com.

17) Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of over de privacypraktijken van deze Website, kunt u contact met ons opnemen op: Ancestry.com Operations Inc., 360 West 4800 North, Provo, UT 84604, Verenigde Staten, support@mundia.com.

Er zijn fouten opgetredenX
Fouten bij laden pagina_