Skriv ut den här sidan

Publiceringsdatum: September 24, 2009

Mundias personuppgiftspolicy

Den här webbplatsen (www.mundia.com) (hädanefter benämnd ”webbplatsen” eller ”Mundia”) drivs av Ancestry.com Operations Inc., ett aktiebolag i delstaten Delaware, USA, med registrerad adress 360 W 4800 N, Provo, UT 84604, USA (hädanefter benämnt ”vi”, ”vår” och ”oss”). Genom att registrera dig hos Mundia blir du en del av Ancestry.coms webbforum som består av webbplatser som ägs eller drivs av oss och våra närstående bolag och övergripande organisationer (hädanefter benämnda ”närstående bolag”). Klicka här för en lista över närstående bolag. Vi värnar om användarnas integritet online och i denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in information, vad vi gör med den samt vilken kontroll användarna har över sina personuppgifter.

1) Samtycke till denna integritetspolicy

Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vi samlar in och använder dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Om vi beslutar oss för att ändra integritetspolicyn meddelas detta på den här webbplatsen. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter eventuella förändringar innebär det att du godtar den ändrade integritetspolicyn. Använd inte webbplatsen om du inte samtycker till integritetspolicyn.

2) Vilka personuppgifter samlas in?

Du är inte tvungen att lämna några personuppgifter. För att kunna använda tjänsterna på webbplatsen kan det dock hända att vissa personuppgifter måste uppges, såsom namn, e-postadress, postadress, betal- eller kreditkortsnummer eller kontonummer. Vi ber till exempel om namn och e-postadress när du registrerar dig och/eller startar ett abonnemang eller använder funktioner som e-post. Om du dessutom väljer att abonnera på en tjänst eller köpa en produkt behöver vi ha din postadress och kreditkorts- eller kontonummer. Det kan hända att vi ber om liknande uppgifter vid andra tillfällen, t.ex. när du besvarar enkäter eller tar del av kampanjerbjudanden. Du kan välja att inte lämna ut vissa uppgifter, men om du undanhåller personuppgifter kan vi inte tillhandahålla vissa tjänster.

Du kan välja att lägga till ytterligare personuppgifter, inklusive personuppgifter om dig och din familj, när du använder webbplatsen. Genom att tillhandahålla personuppgifter om andra människor intygar du att den andra personen har gett sitt medgivande till detta eller, om personen är under 18 år, att du har tillstånd från hans/hennes målsman. Var noga med att alltid klargöra för personen (eller målsmannen i tillämpliga fall) vad samtycket medför.

Personuppgifter som lämnas ut till oss kan överföras till samt arkiveras och bearbetas i andra länder som kan ha en annan skyddsnivå för personuppgifter än vad som är fallet i de enskilda användarnas länder. Genom att tillhandahålla sådana personuppgifter samtycker användarna till att överföring, arkivering och bearbetning av dem.

3) Hur används personuppgifterna?

De tillhandahållna personuppgifterna kan användas för följande syften:

 • I syfte att uppfylla det ändamål som personuppgifterna lämnades ut för (till exempel för att kunna behandla registreringar eller abonnemang och för att tillhandahålla tjänster och information via vår webbplats som efterfrågas av användarna).
 • För att bekräfta och utföra ekonomiska transaktioner i samband med webbetalningar.
 • För interna verksamhetsändamål som dataanalys, intern forskning om hur webbplatsen används, revision och granskning, utveckling av nya produkter och tjänster, vidareutveckling av tjänster, identifiering av användningstrender och fastställande av reklamkampanjers effektivitet.
 • För att skicka administrationsmeddelanden via e-post, t.ex. om status för användares abonnemang och konton.
 • För att skicka information om erbjudanden eller kampanjer via e-post (du kan när som helst ändra inställningarna för den här typen av e-post, se avsnittet Hur väljer man bort detta? nedan)
 • För att göra det möjligt för användare att delta i kampanjer och undersökningar. Läs noggrant igenom reglerna, i förekommande fall, för varje kampanj som du medverkar i, eftersom de kan innehålla ytterligare viktig information om hur personuppgifterna används. I händelse av att villkoren i sådana regler för hantering av personuppgifter strider mot denna integritetspolicy ska villkoren i de aktuella reglerna gälla.
 • För att användare ska kunna bjuda in släktingar att använda webbplatsen eller skicka meddelanden till dem. Släktingarnas personuppgifter används för att skicka en inbjudan med information om hur de får tillgång till webbplatsen och den aktuella användarens släktträd eller för att låta användaren skicka ett meddelande. Släktingen kan se alla personuppgifter som lämnats i samband med inbjudan eller meddelandet, såsom användarens namn och profilfoto.

4) Utlämnande av personuppgifter

Användares personuppgifter kan lämnas ut

 • till våra närstående bolag så att de kan använda personuppgifter för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. Ancestry.com Operations Inc. ansvarar för hanteringen av gemensamt använda personuppgifter.
 • till våra utomstående leverantörer så att de kan tillhandahålla tjänster som inköp och orderbehandling, kreditkortshantering, infrastruktur, IT-tjänster, dataanalys, leverans av e-posttjänster, kundtjänst och andra liknande tjänster.
 • till betrodda utomstående samarbetsparter för att de ska kunna skicka kampanjerbjudanden. Om du inte vill att vi ska lämna ut dina personuppgifter till utomstående parter, se avsnittet Hur väljer man bort detta? nedan för vidare information.
 • till utomstående kampanjsponsorer (oavsett om dessa kampanjer sponsras av oss) eller på annat vis enligt reglerna för dessa kampanjer.
 • till en filial eller utomstående part vid omorganisationer, fusioner, försäljning, samriskprojekt, överlåtelse, överföring eller andra föranstaltningar som rör hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar eller lager (såsom i samband med konkurs eller liknande).
 • i de fall där vi bedömer att det är rimligt: a) enligt gällande lag eller bestämmelser (inklusive lagar utanför användarnas hemland); b) när detta krävs av oss enligt eventuella rättsliga processer eller domstolsbeslut eller i samband med rättsliga processer (inklusive eventuella rättsliga åtgärder); c) för att besvara förfrågningar från myndigheter i tillämpliga länder; d) för att genomdriva våra villkor och bestämmelser; e) för att skydda vår verksamhet eller något av våra närstående bolags verksamhet; f) för att skydda våra och/eller våra närstående bolags, användarnas eller andras rättigheter, sekretess, säkerhet, rykte eller egendom; g) för att undvika bedrägeri eller internetrelaterade brott; h) för att ta del av juridisk rådgivning och h) för att kunna driva in ersättningar eller begränsa eventuella skador vi kan utsättas för.

5) Hur personuppgifter lämnas ut vid publicering av information på webbplatsen

Du kan lämna ut personuppgifter via webbplatsen på ett antal sätt som beskrivs nedan. Observera att alla personuppgifter som du lägger upp på webbplatsen kan komma att göras tillgängliga på våra närstående bolags webbplatser och i vissa fall göras allmänt tillgängliga. Du kan ändra vilka personuppgifter som visas i profil genom att ändra inställningarna på sidan Mitt konto.

6) Sökning efter personuppgifter i profiler:

 • Sökbara profiler: Om en profil är sökbar kan det hända att personuppgifter i den profilen offentliggörs och blir sökbara för andra.
  • I synnerhet gäller detta personuppgifter i profilsammanfattningen (vilken innefattar namn, profilfoto i förekommande fall, födelseår, födelseort, bostadsort samt uppgifter om antal familjemedlemmar såväl som förnamnen på webbplatsmedlemmarna i användarens familj och på avlidna familjemedlemmar) som görs allmänt tillgängliga, även för personer som inte är registrerade hos Mundia.
  • Dessutom blir personuppgifter på den fullständiga profilsidan (som skapas av användaren och kan innehålla mer information än profilsammanfattningen, t.ex. livshändelser, foton och berättelser som användaren eller andra har lagt upp) tillgängliga för registrerade användare och kan göras tillgängliga för icke-registrerade användare i vissa fall (t.ex. om profilsammanfattningen görs tillgänglig i området ”Senaste aktivitet” på webbplatsens startsida kan icke-registrerade användare klicka sig fram och se personuppgifterna i profilen).
  • Alla personuppgifter som du gör tillgängliga i en annan persons profil eller som en annan person gör tillgängliga om dig i sin profil (till exempel som del av foton och dokument) blir offentligt tillgängliga i den utsträckning som profilen är offentligt tillgänglig.
  • Alla personuppgifter om avlidna personer (inklusive personer som våra algoritmer definierar som avlidna) görs tillgängliga, även för icke-registrerade användare.

 • Icke-sökbara profiler: Om du väljer att ändra profilen från sökbar till icke-sökbar kommer vissa personuppgifter fortfarande att vara tillgängliga enligt följande:
  • Den personliga informationen i din profil kan visas för alla som bjuds in och som har behörigheten att se nu levande personer. Mer information om behörigheter för dem som du bjuder in till trädet finns i Vanliga frågor och svar.
  • Personuppgifterna i profilerna i släktträd kan vara offentligt sökbara och synliga om våra algoritmer kategoriserar personen som avliden (t.ex. om inget födelsedatum ingår eller om personen är äldre än 100 år kan personen definieras som avliden).
  • Personuppgifterna kan även visas för någon som bjudits in till ditt släktträd på andra Ancestry-webbplatser (även om den inbjudne personen inte ingår i familjekretsen).
  • Alla personuppgifter som är tillgängliga i en avliden persons profil (t.ex. ett foto på dig och den avlidna släktingen som finns i hans/hennes profil).

Som nämns ovan kan personuppgifter som du lägger upp på webbplatsen vara tillgängliga för registrerade användare av webbplatsen, andra medlemmar av Ancestry.com-webbforumet och för allmänheten. Uppgifter som läggs upp i profilen kan raderas, men om sådana personuppgifter är tillgängliga i en annan profil, ett annat släktträd eller på annat vis via webbplatsen kan sådana personuppgifter inte avlägsnas fullständigt från webbplatsen. Vi ber dig att visa eftertanke och vara försiktig när du väljer om du ska lägga upp personuppgifter eller annan information på webbplatsen. Vi ansvarar inte för hur personuppgifter som frivilligt läggs upp på webbplatsen används, sprids eller hanteras.

7) Hur samlas personuppgifter in? Hur används och lämnas de ut?

När du besöker vår webbplats kan vi automatiskt samla in icke-personlig information om dig, som från vilken webbplats du kom till vår webbplats, MAC-adress, datortyp, skärmupplösning, operativsystemsversion och webbläsare. Vi kan även samla in icke-personlig information som demografiska data, till exempel ditt geografiska område. Icke-personlig information innefattar även personuppgifter som har samlats in på så vis att slutprodukten inte identifierar dig eller någon annan användare av webbplatsen personligen, till exempel genom att använda personuppgifter för att beräkna procentandelen av våra användare som har ett visst riktnummer.

Vi kan även använda cookies, pixeltaggar, webbfyrar och andra liknande tekniker för att kunna tillhandahålla mer skräddarsydd information och underlätta användningen av webbplatsen. Om du inte vill att information ska samlas in via cookies finns det en funktion i de flesta webbläsare där man kan spärra cookies, men det kan då hända att vissa tjänster på webbplatsen inte längre fungerar som de ska eller inte fungerar överhuvudtaget. Mer information om cookies hittar du på http://www.allaboutcookies.org/.

Eftersom icke-personlig information inte identifierar användare personligen kan vi använda sådan icke-personlig information till valfritt syfte. Vi förbehåller oss dessutom rätten att dela sådan information med våra närstående bolag och utomstående parter efter eget gottfinnande oavsett syfte. I vissa fall kan vi kombinera icke-personlig information med personuppgifter (t.ex. kombinera användares namn med hans/hennes geografiska område). Om vi kombinerar icke-personlig information med personuppgifter hanteras den kombinerade informationen som personuppgifter så länge dessa data är kombinerade.

8) Hur samlas IP-adresser in? Hur används och lämnas de ut?

IP-adresserna är internetprotokolladresserna till användarnas datorer. Internetleverantören tilldelar automatiskt IP-adresser till användarnas datorer. Det här numret identifieras och loggas automatiskt i våra serverloggfiler när användare besöker webbplatsen. Vidare loggas tidpunkten för besöket och de sidor som besöks. Insamling av IP-adresser är normal praxis på webben och sker automatiskt på många webbplatser. Vi använder IP-adresser bland annat för att beräkna trafiken till webbplatsen, hjälpa till att diagnosticera serverproblem och administrera webbplatsen. Vi kan även använda och lämna ut IP-adresser i alla de situationer där vi använder och lämnar ut personuppgifter. Observera att vi behandlar IP-adresser, serverloggfiler och tillhörande information som icke-personlig information, förutom i de fall där lagen kräver att dessa uppgifter behandlas på annat vis.

9) Finns det länkar till utomstående webbplatser på webbplatsen?

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser, program, produkter eller tjänster från utomstående parter. Du kan välja att göra personuppgifter som du har lagt upp på webbplatsen tillgängliga för dessa utomstående parter via länkade webbplatser, program, produkter och/eller tjänster. Observera dock att dessa länkar endast tillhandahålls för att underlätta för användarna. Om du lämnar ut personuppgifter till utomstående parter (till exempel via en utomstående tillverkares program som har infogats på webbplatsen) regleras den utomstående partens insamling, användning och utlämnande av denna information av vederbörande parts integritetspolicy, inte av föreliggande integritetspolicy och vi är under inga omständigheter ansvariga för hur information samlas in, används och lämnas ut av utomstående parter, inklusive våra närstående bolag. Det faktum att en länk har infogats på webbplatsen innebär inte att vi eller våra närstående bolag rekommenderar webbplatsen, programmet, produkten eller tjänsten som länken leder till.

10) Finns det annonsörer på webbplatsen?

Det kan hända att vi använder utomstående reklamfirmor för att publicera annonser när användare besöker vår webbplats. Observera att dessa företag kan använda information (med undantag för personuppgifter) om dina besök på webbplatsen för att visa reklam för varor och tjänster som kan vara av intresse för dig. Dessa företag kan använda cookies och webbfyrar (även kallade ”single pixel gif” eller ”åtgärdskod”) för att mäta annonsernas effektivitet. Om du vill ha mer information om dessa principer och hur man nekar dessa företag möjligheten att använda dina uppgifter, se http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

11) Hur väljer man bort detta?

Om du inte vill ha marknadsföringsinformation för våra produkter och tjänster eller om du inte vill att vi ska lämna ut de personuppgifter som du förser oss med till utomstående parter så att de kan skicka reklam om sina produkter och tjänster kan du välja bort detta genom att klicka på länken i e-postmeddelandet för att säga upp prenumerationen eller genom att ändra inställningarna på sidan Mitt konto.

Vi strävar efter att hantera din begäran snarast möjligt. Observera att om du tackar nej till reklam på ovanstående sätt kan vi inte ta bort dina personuppgifter från databaserna hos tredjepartsleverantörer som vi redan har berett tillgång till dina personuppgifter (d.v.s. utomstående parter som redan har tillgång till dessa personuppgifter vid det datum då vi hanterar din begäran om uppsägning). Om du inte längre vill ha reklamvia e-post från utomstående parter kontaktar du den berörda parten direkt eller använder eventuella uppsägningsmekanismer i enlighet med den aktuella integritetspolicyn eller e-postmeddelandet.

12) Hur ändrar eller döljer man personuppgifter?

Om du vill ändra, justera, uppdatera, dölja eller på annat vis begränsa vår användning av de personuppgifter som du tidigare har lämnat till oss (med undantag för personuppgifter som gjorts tillgängliga i din och andra personers profiler eller på annat sätt lagts upp eller presenterats på webbplatsen) kan du kontakta oss genom att skicka ett meddelande till support@mundia.com. För att skydda användarna hanterar vi enbart förfrågningar för personuppgifter som förknippas med den e-postadress som du använder för att skicka in din begäran. Det kan hända att vi behöver bekräfta din identitet innan vi hanterar ärendet.

Du måste tydligt ange vilka personuppgifter som ska ändras, att du vill dölja personuppgifter från vår databas eller vilka inskränkningar du vill införa i vår hantering av dina personuppgifter. Vi strävar efter att hantera din begäran snarast möjligt. Det kan vara nödvändigt för oss behålla vissa uppgifter av arkiveringsskäl och det kan även finnas kvar informationsrester i våra databaser och andra register som inte avlägsnas. Vi ansvarar inte för att ta bort eller dölja information från/i databaser som tillhör utomstående parter som vi redan har berett tillgång till dina personuppgifter och inte heller för att inskränka deras användning av dina personuppgifter. Observera också att vi inte ansvarar för att ta bort eller dölja personuppgifter som du har lagt upp eller gjort tillgängliga via webbplatsen.

13) Säkerhet

Vi fäster stor vikt vid säkerheten för de personuppgifter som våra användare lämnar till oss. Vi har implementerat säkerhetsfunktioner i syfte att skydda mot förlust, missbruk och förändring av personuppgifter som vi förfogar över. Tyvärr är ingen dataöverföring via internet eller något annat dataarkivsystem garanterat fullständigt säker. Vi kan varken säkerställa eller garantera att förlust, missbruk eller förändring av uppgifter aldrig sker, men vi vidtar alla rimliga åtgärder för att förhindra det. Du lägger upp personuppgifter på webbplatsen på egen risk. Vi strävar efter att utforma och implementera kontroller mot obehörig tillgång till personuppgifter från andra användare, men vi råder inte över andra användares aktivitet och kan därför inte garantera att personuppgifter som du lägger upp eller lämnar ut inte kommer att visas eller användas av obehöriga användare.

14) Jurisdiktion

Vi varken intygar eller garanterar att webbplatsen eller någon del av den är lämplig eller tillgänglig för användning i någon särskild jurisdiktion. De som väljer att besöka webbplatsen gör det på eget initiativ och egen risk samt ansvarar för att följa alla lokala lagar, regler och bestämmelser. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande när som helst begränsa tillgängligheten till webbplatsen, helt eller delvis, för enskilda personer, geografiska områden eller jurisdiktioner.

15) Användare under 18 år

Om du är under 18 år gammal får du inte registrera dig för eller abonnera på våra tjänster och vi begär att du inte lämnar ut några personuppgifter till oss eller på något annat vis lägger upp eller avslöjar personuppgifter via webbplatsen.

16) Reklamationer

Klicka på länken ”Anmäl missbruk” eller skicka e-post till oss på support@mundia.com om du vill anmärka på hur dina personuppgifter används eller rapportera överträdelser.

17) Kontakta oss

Om du har frågor om denna integritetspolicy eller reglerna för webbplatsen är du välkommen att kontakta: Ancestry.com Operations Inc., 360 West 4800 North, Provo, UT 84604, USA, support@mundia.com.

Ett fel inträffadeX
Det går inte att läsa in sida_