Skriv ut den här sidan

Publiceringsdatum: September 24, 2009

Mundias allmänna villkor

Tack för att du besöker Mundias webbplats www.mundia.com (hädanefter benämnd ”webbplatsen”). Webbplatsen drivs av Ancestry.com Operations Inc. (hädanefter benämnt ”vi” eller ”oss”), ett aktiebolag i delstaten Delaware i USA med registrerad adress 360 W 4800 N, Provo, Utah 84604, USA. Vi driver även webbplatsen på www.ancestry.com, de lands- och regionsspecifika underwebbplatserna och ett antal andra webbplatser (tillsammans med den här webbplatsen hädanefter benämnda ”webbplatsgruppen Ancestry.com”).

När du använder webbplatsen innebär det automatiskt att du godkänner dessa användningsvillkor (hädanefter benämnda ”användningsvillkoren”) och samtycker till att bindas av dem. Om vi tar ut en prenumerationsavgift i samband med användningen av webbplatsen ska ifrågavarande prenumerationsvillkor (hädanefter benämnda ”prenumerationsvillkoren”), som ingår i dessa användarvillkor genom denna hänvisning, även gälla användningen av webbplatsen, utöver dessa användningsvillkor. Om du inte samtycker till dessa användnings- eller prenumerationsvillkor (i tillämpliga fall) ska du inte använda webbplatsen.

Vi kan komma att lägga upp versioner av dessa användningsvillkor som har översatts från den engelska ursprungsversionen av användningsvillkoren. I fall av avvikelser, felöversättningar eller andra större skillnader mellan översatta versioner av dessa användningsvillkor och den ursprungliga engelska versionen, gäller den engelska ursprungsversionen.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa användningsvillkor och eventuella prenumerationsvillkor. Sådana förändringar meddelas på ett rimligt sätt, och genom att den reviderade versionen av användningsvillkoren läggs upp på webbplatsen. Du bör kontrollera dessa användningsvillkor och prenumerationsvillkoren (om tillämpligt) varje gång du besöker webbplatsen. Publiceringsdatumet (se ovan) indikerar när användningsvillkoren ändrades senast. Om du fortsätter att använda tjänsten efter eventuella ändringar av användningsvillkoren innebär det att du godtar ändringarna och är buden av dem. Om du anser att någon del eller ändring i dessa användningsvillkor eller webbplatsen är oacceptabel eller medför att du inte längre uppfyller användningsvillkoren ska du sluta att använda webbplatsen. Du bör skriva ut ett exemplar av dessa användningsvillkor för framtida bruk.

Du får endast lov att använda webbplatsen och tjänsten om du är 18 år eller äldre..

1. Tjänster

Vi ger webbplatsanvändarna åtkomst till visst material och vissa tjänster (hädanefter benämnda ”tjänsten”). Alla hänvisningar till ”webbplatsen” i dessa användningsvillkor innefattar även tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att när som helst efter eget gottfinnande ändra tjänsten oavsett orsaken därtill, inklusive förändringar i lagstiftning, förbättringar av webbplatsen, utvecklingsarbete eller andra orsaker.

2. Registrering

Visst material på webbplatsen är tillgängligt för oregistrerade webbplatsanvändare som sammanfattande versioner av information som är tillgänglig för registrerade användare av webbplatsen. Det utökade materialet på webbplatsen är dock endast tillgängligt för användare som har registrerat sig hos oss (genom att skapa ett användarnamn och lösenord) eller betalat en avgift för att få tillgång till sådant utökat material. Vi kan neka användning av, eller kräva att du ändrar, användarnamn, lösenord eller annan information som du lämnar till oss vid registreringen. Användarnamn och lösenord är endast avsedda för personligt bruk och ska hållas hemliga. Du ansvarar för användningen av användarnamn och lösenord och du förbinder dig att omedelbart meddela oss via e-post till support@mundia.com om det förekommit obehörig användning av användarnamn, lösenord eller webbplatskonto. Din registrering som användare på webbplatsen är personlig och får inte överlåtas.

3. Dina personuppgifter

Vi samlar in, använder och lämnar ut dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy (hädanefter benämnd ”integritetspolicyn”) som utgör en del av dessa användningsvillkor. Du måste hålla din registreringsinformation uppdaterad. Detta omfattar din e-postadress och din kontaktinformation.

4. Webbetikett

Genom att använda webbplatsen samtycker du till att följa tillämplig lagstiftning och respektera andras rättigheter. Om du bryter mot dessa användningsvillkor eller prenumerationsvillkor förbehåller vi oss rätten att spärra ditt konto och din tillgång till tjänsten. Om du enligt vår bedömning bryter mot dessa användningsvillkor (exempelvis om du upprepade gånger begår upphovsrättsintrång via webbplatsen) förbehåller vi oss rätten att avsluta ditt konto och ditt abonnemang och hindra dig från att registrera dig igen. När vi stoppar eller säger upp ditt konto på grund av brott mot användningsvillkoren eller prenumerationsvillkoren sker ingen återbetalning av prenumerationsavgifter eller andra avgifter som du redan har betalat. Det är i sådant fall inte heller tillåtet att försöka registrera sig på nytt utan vårt tillstånd. Vidare måste du följa följande etikettsregler som emellanåt uppdateras. Du får inte lägga upp, överföra, skicka eller på något annat sätt göra tillgängligt, genom eller i samband med webbplatsen, någonting som

 • är eller kan
  • vara ärekränkande, nedsättande, bedrägligt, förödmjukande, smädligt, förhatligt, falskt, missledande, oriktigt, osant, illvilligt, stötande, trakasserande, hotande, rasistiskt eller på annat vis stötande.
  • vara obscent, vulgärt, oanständigt, pornografiskt eller av sexuell natur
  • vara integritetskränkande.
  • utgöra ett brott mot sekretesslagen, utgöra konfidentiell information eller vara hemligstämplat.
  • innehålla ett datavirus eller annan skadlig kod.
  • utgöra personuppgifter om levande personer utan deras direkta medgivande eller, när det gäller personer yngre än 16 år, målsmans medgivande. Detta omfattar (men är ej begränsat till) en persons fullständiga namn, bostadsort och kontaktinformation.
  • vara bilder på levande personer (andra än dig själv) eller andra personers e-postadresser utan deras direkta medgivande eller, när det gäller bilder på personer yngre än 16 år, målsmans medgivande.
 • kan väcka eller sannolikt väcka andra personers
  • oro, förargelse, ängslan, förlägenhet, anstöt eller vånda.
  • ras- eller religionsbaserat hat.
 • kan utgöra intrång i annans immateriella rättigheter såsom annans upphovsrätt eller varumärken. Det innebär att du antingen måste äga rättigheterna till det material som du lägger upp eller ha tillstånd från ägaren av dessa rättigheter innan du lägger upp den här typen av material.
 • kan påverka eventuella pågående rättsliga processer som du har kännedom om.
 • kan vara olagligt, som uppmanar till eller lär ut olagliga aktiviteter.
 • kan bryta mot dessa användningsvillkor, vår integritetspolicy eller prenumerationsvillkoren (i tillämpliga fall).

Du får inte:

 • utge dig för att vara någon annan eller på annat sätt framställa din identitet eller status oriktigt.
 • utge dig för att vara en anställd eller en representant för Ancestry.com (Operations), Inc. eller någon med anknytning till företagsgruppen Ancestry.com eller dess webbplatser eller närstående bolag.
 • förfölja eller trakassera eller på enträget eller regelbundet sätt kontakta andra användare utan deras medgivande eller uppmuntran eller efter att ett sådant medgivande eller sådan uppmuntran uttryckligen eller underförstått har återkallats.
 • samla in och bearbeta andras personliga uppgifter utom när detta är uttryckligen tillåtet enligt dessa användningsvillkor eller på webbplatsen (varvid du måste uppfylla alla villkor som specificeras av oss med avseende på sådan insamling och bearbetning).
 • använda webbplatsen eller tjänsten på ett sätt som kan skada vårt eller något av våra dotterbolags namn eller anseende.
 • använda webbplatsen eller tjänsten för illegala aktiviteter eller tillhandahålla material som uppmanar till eller lär ut illegala aktiviteter.
 • hindra någon annan person från att använda webbplatsen eller tjänsten.
 • utnyttja någon del av, användningsområde av eller åtkomst till webbplatsen för kommersiella syften.
 • annonsera eller erbjuda att sälja produkter och tjänster såvida vi inte uttryckligen tillåter detta (varvid du måste uppfylla alla villkor som specificeras av oss med avseende på sådana aktiviteter).

Förutom i de fall du har fått vår uttryckliga skriftliga tillåtelse i förväg eller i de fall som uttryckligen nämns i avsnittet ”Vårt material” nedan får du inte kopiera eller lagra hela eller delar av webbplatsen elektroniskt och du får inte heller göra tillgängligt, distribuera, sälja eller erbjuda att sälja hela eller del av webbplatsen eller dess innehåll och inte heller systematiskt ladda ner material och data från eller via webbplatsen för att skapa eller fylla en annan databas i något syfte.

Du får ej lägga in länkar på webbplatsen om länkarna går till utomstående parters webbplatser utanför webbplatsgruppen Ancestry.com.

5. Ditt material

5.1 Licens till ditt material

Webbplatsen kan innehålla områden där du kan lägga upp material såsom text, bilder, foton, data, filer och övrigt material. Av tydlighetsskäl i relationen mellan dig och oss behåller du äganderätten till allt material som du lägger upp, enligt bestämmelserna i följande stycke.

Till varje objekt som du lägger upp ger du oss och våra närstående bolag en global, royaltyfri, helt betald, icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, överföringsbar och fullständigt underlicensierbar (inklusive till anda användare av webbplatsen) tillåtelse, utan ytterligare hänsyn till dig eller utomstående part, att i) återskapa, distribuera, tillgängliggöra, överföra, offentliggöra, utföra och visa (offentligt eller på annat vis), redigera, ändra, anpassa, skapa härledda arbeten från och på annat vis använda sådant material, i alla nu kända eller framtida format eller media; ii) utnyttja alla varumärken, publicitet och andra typer av äganderätt som är kopplade till materialet samt iii) använda ditt namn, foto, porträtt, bild, röst, avbild och biografisk information som du har lämnat ut till tjänsten med anknytning till ditt material, i samtliga fall i samband med ditt material. Det innebär exempelvis att vi, efter att din registrering eller ditt abonnemang har avslutats, kan fortsätta att använda och visa allt material som du har lagt upp tidigare, och andra användare, som du har beviljat sådan rättigheter, kan fortsätta att få åtkomst till, ändra, redigera, lägga till, ta bort från eller på annat sätt ändra sådant material. I våra vanliga frågor och svar finns mer information om vilka du kan bjuda in för att titta på och redigera ditt träd. Om du inte är beredd att ge oss de rättigheter som anges i dessa användningsvillkor ska du inte lägga upp något material på webbplatsen.

Så långt det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning samtycker du till att frånsäga dig alla ideella rättigheter i allt material som du lägger upp eller skickar in medan du använder webbplatsen, inklusive rätten att bli angiven som upphovsman till sådant material.

5.2 Samtycke i material – intygande angående ditt material

Genom att ta med en hänvisning till dig själv eller andra personer i material som du lägger upp eller skickar in samtycker du till att det görs hänvisningar till dig eller andra i samband med tjänsten. En hänvisning till en levande person omfattar en hänvisning på valfritt sätt (inklusive namn, smeknamn eller beskrivning eller genom att personen förekommer på fotografier eller film). Genom att ge detta samtycke bekräftar du och godtar att:

 • Vi har rätt att publicera materialet eller någon del därav i hela världen (till exempel via våra webbplatser) på obestämd tid.
 • Vem som helst i världen kan söka igenom, se, lyssna på eller spara materialet när som helst på obestämd tid.

Innan du lägger upp eller skickar in material som hänvisar till eller kan förknippas med någon levande person som är 16 år eller äldre måste du inhämta den personens uttryckliga samtycke till att omnämnas i samband med tjänsten. Du får exempelvis inte ta med några släktträd, kommentarer om eller fotografier eller videor med levande personer utan att du har inhämtat deras medgivande.

Innan du lägger upp eller skickar in material som hänvisar till eller kan förknippas med en levande person som är 16 år eller yngre måste du inhämta målsmans samtycke till att barnet omnämns i samband med tjänsten. Du måste se till att målsmannen är införstådd med att ett sådant samtycke sker på barnets vägnar och förklara följderna av deras samtycke (se ovan).

Du intygar och garanterar att: i) du ensam innehar fullständiga rättigheter eller på annat vis innehar har tillåtelse att utnyttja alla rättigheter i och till allt material som du lägger upp, samt har rätt att bevilja de rättigheter och licenser som läggs fram i användningsvillkoren och att du för alla utomstående parters material som publiceras i eller på annat vis ingår i det material du lägger upp, har uttrycklig, skriftlig tillåtelse från alla ägare och rättighetsinnehavare till detta utomstående material att ge de rättigheter och licenser som anges i användningsvillkoren; ii) allt material som du lägger upp, och vår, våra dotterbolags samt våra och deras respektive representanters användning av detta material, inte inkräktar eller bryter mot något patent, upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, eller annan immateriell rättighet eller annan rättighet som tillhör tredje man; iii) det material som du lägger upp inte är konfidentiellt och inte innehåller någon konfidentiell information samt att iv) du när du skapar, bearbetar och lägger upp material a) följer och på alla vis avser att följa alla gällande lagar, regler (inklusive användningsvillkoren) och bestämmelser och b) inte har brutit mot och inte avser att bryta mot något avtal som du uttryckligen eller underförstått är bunden av (såsom eventuella avtal med tredje man).

5.3 Andras tillgång till ditt material

När du har laddat upp material på webbplatsen kan det bli tillgängligt för alla personer som går in på webbplatsen eller andra webbplatser i webbplatsgruppen Ancestry.com. Allt material som du lägger upp kommer att visas och är tillgängligt för andra att söka efter och visa. Du kan bjuda in andra användare att visa ditt träd och ge dem behörighet att kopiera, ladda ner, spara, redigera, ändra eller radera visst material som du lägger upp. Du samtycker till att dessa inbjudna användare får tillgång till ditt släktträd och att de kan lägga till, ta bort eller på annat vis ändra det (inklusive information och annat material som du lägger till i ditt släktträd). I våra vanliga frågor och svar finns mer information om vilka du kan bjuda in för att titta på och redigera ditt träd.

Du kan radera material som du tidigare har lagt upp på webbplatsen, men om andra har laddat ner eller på annat vis lagrat kopior av det kan det fortfarande vara allmänt synligt.

Det kan hända att andra användare kontaktar dig via webbplatsen avseende material som du lägger upp för att be om hjälp med deras forskning. Vi kan underrätta dig via e-post när du har ett nytt meddelande på webbplatsen. Du kan ändra dina e-postinställningar i avsnittet ”Mitt konto” på webbplatsen om du föredrar att inte få sådana underrättelser.

6. Vårt material

Webbplatsen innehåller programvara, varumärken, grafik, information, data, redaktionellt material och annat material (hädanefter benämnt ”vårt material”). Vi, våra närstående bolag och våra respektive licensgivare och liknande har rätt att utnyttja alla immateriella rättigheter i och till vår webbplats och allt vårt material. Alla sådana rättigheter förbehålls. Med undantag för vad som uttryckligen bestäms i dessa användningsvillkor finns det ingenting i dessa användningsvillkor som ger dig några rättigheter till immateriella rättigheter som ägs, licensieras eller används av oss eller våra licensgivare och du bekräftar och godtar att du inte har någon som helst äganderätt till vårt material som du hämtar på webbplatsen.

Om du följer dessa användningsvillkor, och bara så länge som vi ger dig tillgång till och rätt att använda webbplatsen, om vi inte uttryckligen anger något annat i anslutning till särskilt material, har du rätt att hämta och visa en (1) kopia av valfritt material från vår webbplats på en enskild dator och skriva ut och kopiera enskilda sidor och spara sådana sidor i elektronisk form, endast för dina egna personliga, icke-kommersiella släktforskningssyften. Du får inte avlägsna några meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter från något material på webbplatsen.

7. Övervakning och rapportering

Vi har möjlighet men ingen skyldighet att : a) övervaka, utvärdera eller ändra material som lagts upp av webbplatsens användare före eller efter att det visas på webbplatsen; b) försöka kontrollera att alla nödvändiga rättigheter, samtycken, överlåtelser och tillstånd i eller i samband med sådant material har inhämtats (om så är fallet samtycker du till att samarbeta med oss i att kontrollera eller undersöka det material du lägger upp) och c) vägra, förkasta eller ta bort valfritt upplagt material när som helst och av valfri anledning.

Du kan rapportera problem, missbruk eller frågor om upplagt material genom att klicka på länken ”Rapportera missbruk” som visas när du håller muspekaren över materialet i fråga eller kontakta oss på abuse@mundia.com.

8. Utomstående parters program

Webbplatsen kan innehålla programvara och tjänster från utomstående parter (eller länkar till sådana program och tjänster) som görs tillgängliga av utomstående leverantörer (hädanefter benämnda ”program från utomstående tillverkare”). Eftersom vi inte kan styra över program från utomstående tillverkare godtar du att varken vi, våra närstående bolag eller våra respektive tjänstemän, chefer, anställda eller representanter ansvarar för eventuella program från utomstående tillverkare, inklusive prestanda, lagligheten, användbarheten eller säkerheten hos sådana program eller immateriella rättigheter som är förknippade med program från utomstående tillverkare. Vi har inget ansvar för att övervaka program från utomstående tillverkare och vi kan när som helst avlägsna eller spärra åtkomsten till eventuella program från utomstående tillverkare (helt eller delvis) från webbplatsen. Tillgången till program från utomstående tillverkare på webbplatsen innebär inte att vi rekommenderar eller är kopplade till någon leverantör av sådana program från utomstående tillverkare. Dessutom kan din användning av program från utomstående tillverkare styras av ytterligare villkor som inte anges i dessa användningsvillkor eller vår integritetspolicy (till exempel villkor som görs tillgängliga av leverantörerna av sådana program från utomstående tillverkare).

9. Ansvarsbegränsning

Webbplatsen, tjänsten och all information, allt material och alla tjänster som görs tillgängliga via webbplatsen och/eller tjänsten levereras i befintligt skick utan några uttryckliga utfästelser eller garantier av något slag och vi, våra närstående bolag och våra respektive tjänstemän, chefer, anställda och representanter frånsäger oss alla lagstadgade eller underförstådda utfästelser, garantier och villkor i samband med webbplatsen, tjänsten och all information, allt material och alla tjänster som gjorts tillgängliga via webbplatsen och/eller tjänsten, inklusive utfästelser och garantier om tillfredsställande kvalitet, kurans, ändamålsenlighet, att rättighetsintrång inte gjorts och äganderätt. Vi gör inga utfästelser om och lämnar inga garantier för att webbplatsen (eller någon del av den, inklusive, utan begränsning, tjänsten) är exakt, fullständig eller felfri och inte heller att någon programvara eller maskinvara är kompatibel med webbplatsen. Du godtar att du ensam bär ansvaret för att införskaffa och betala programvara, maskinvara eller tjänster (inklusive internetanslutning) som behövs för att använda webbplatsen och tjänsten. Du samtycker till att du själv måste utvärdera, och att du bär alla risker som förknippas med användningen av webbplatsen och tjänsten, inklusive tillförlitligheten, fullständigheten eller användbarheten hos eventuell information, material och tjänster som görs tillgängliga genom webbplatsen och/eller tjänsten.

Vi, våra närstående bolag och respektive tjänstemän, chefer, anställda och representanter ansvarar inte för några indirekta, tillfälliga eller särskilda skador, följdskador eller avskräckande eller bestraffande skadestånd av något slag i samband med webbplatsen och/eller tjänsten och inte heller för någon typ av ersättning på grund av uteblivna inkomster, förlorad eller avbruten verksamhet, förlorad användning, förlorade data, förlust av andra immateriella tillgångar, förlust av säkerhet för information som du har uppgivit i samband med din användning av webbplatsen och/eller tjänsten, eller obehörig åtkomst till sådan information från tredje part, även om vi förvarnats om risken för sådana skador eller förluster. Dessutom ansvarar inte vi, våra närstående bolag och respektive tjänstemän, chefer, anställda och representanter för skador av något slag som uppstår genom din användning av webbplatsen, tjänsten och/eller genom eventuell information, material eller tjänster som är tillgängliga via webbplatsen eller tjänsten. Du är inte berättigad till någon kompensation om du är missnöjd med webbplatsen och/eller tjänsten, utan har istället rätt att sluta använda webbplatsen och/eller tjänsten. Vår maximala ersättningsskyldighet för alla skador, förluster och åtgärder, oavsett om det uppstår under avtal, kränkningar eller annat är femtio dollar (50 USD).

Det kan hända att gällande lag inte tillåter vissa ansvarsbegränsningar eller inskränkningar av vissa underförstådda garantier. I sådana fall, men endast i den utsträckning som sådana lagar gäller, kan det hända att vissa eller samtliga ovanstående friskrivningar, inskränkningar eller begränsningar inte gäller dig och du har då ytterligare rättigheter. Oaktat det ovanstående ska ingenting i dessa användningsvillkor påverka något ansvar vi eventuellt har för: a) dödsfall eller personskador som uppstår genom vår försumlighet, b) oriktig framställan eller c) allt annat ansvar som enligt lag inte kan inskränkas eller begränsas.

Vi är inte ansvariga om du inte kan få tillgång till webbplatsen på grund av anslutningen via internetleverantören, internet i allmänhet, en inkompatibel eller felaktigt fungerande webbläsare eller om internetleverantören stoppar eller stänger av sina tjänster eller på grund av någon annan händelse som ligger utanför vår kontroll. Om du inte kan få tillgång till webbplatsen på grund av någon av dessa orsaker återbetalas inga erlagda avgifter och vi betalar inte heller ut någon form av kompensation.

I arbetet med att göra tjänsterna användarvänliga måste vi korrigera programfel, installera uppdateringar och utföra allmänt diagnos- och underhållsarbete på webbplatsen. Vi försöker utföra planerat underhåll på tidpunkter då vi förväntar oss en relativt låg aktivitetsnivå. Vi förbehåller oss dock rätten att utföra nödunderhåll och/eller spärra åtkomsten till servrarna när som helst efter vårt gottfinnande. Vi försöker göra webbplatsen tillgänglig igen så snart vi anser att det är rimligt.

Webbplatsen förlitar sig delvis på programvara. Programvara drabbas emellanåt oundvikligen av fel. Vi övervakar visserligen webbplatsen och försöker korrigera fel som vi upptäcker eller som rapporteras till oss, men vi kan inte garantera att webbplatsen ska vara felfri och fungera oavbrutet. Inget villkor i dessa användningsvillkor innebär att webbplatsen eller någon enskild funktion på webbplatsen alltid ska vara tillgänglig, felfri och/eller fri från virus.

Webbplatsen kan innehålla länkar till utomstående parter som tillhandahåller varor och tjänster. Vi gör inga utfästelser och lämnar inga garantier avseende sådana varor och tjänster. Vi är heller inte ansvariga för och rekommenderar inga varor eller tjänster från utomstående parter och du samtycker till att all kompensation för missnöje eller problem med sådana varor eller tjänster ska sökas från den utomstående leverantören och inte från oss. I de fall vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser eller webbplatser, produkter eller tjänster från tredje part tillhandahållas länkarna endast i informationssyfte. Observera att dessa webbplatser och tjänster som tillhör tredje part kan vara föremål för egna villkor (inklusive regler om vad de kan göra med materialet och dina personuppgifter, t.ex. för att skicka reklam till dig) och vi har inget ansvar gentemot dig avseende materialet på sådana webbplatser eller de produkter och tjänster som de eventuellt säljer, använder eller gör tillgängliga åt dig. I den utsträckning lagen tillåter det frånsäger vi oss allt ansvar för eventuella förluster som kan komma att uppstå genom a) eventuella kontakter du har med utomstående parter i anslutning till vår webbplats eller b) ditt brott mot dessa användningsvillkor eller eventuella prenumerationsvillkor (i tillämpliga fall).

Trots att vi strävar efter att hålla webbplatsen säker garanterar vi inte att webbplatsen är säker eller att tillgången till webbplatsen sker obehindrat. Dessutom kan utomstående parter utföra otillåtna ändringar på webbplatsen. Om du upptäcker några otillåtna ändringar utförda av utomstående parter på webbplatsen, kontakta oss på abuse@mundia.com med en beskrivning av det material det gäller och en webblänk eller sökväg till detta material.

10. Skadeståndsansvar

Du förbinder dig, så långt tillämplig lagstiftning tillåter det, att skydda och hålla oss, våra närstående bolag och respektive tjänstemän, chefer, anställda och representanter skadeslösa vid alla skadeståndskrav, förluster, kostnader och utgifter (inklusive juridiska kostnader) som kan komma att uppstå genom a) din användning av eller dina aktiviteter i samband med webbplatsen; b) eventuella överträdelser av dessa användningsvillkor från din sida; c) all användning och annat utnyttjande av det material som du lägger upp och d) alla eventuella anspråk på att det material du lagt upp, samt all användning eller utnyttjande av detta material, har orsakat skador på eller inkräktat på eller kränkt utomstående parters rättigheter. Detta inkluderar tidigare, aktuella och framtida kränkningar, förskingring, ärekränkning, förtal, integritetskränkning och kränkningar av publiceringsrätt och rättigheter som är knutna till det föregående.

11. Kampanjregler

Alla lotterier, tävlingar eller andra kampanjer (hädanefter benämnda ”kampanjer”) som görs tillgängliga genom webbplatsen kan styras av regler som ligger utanför detta avtal. Om du deltar i några kampanjer, se gällande regler samt vår integritetspolicy. Om reglerna för en kampanj strider mot dessa användningsvillkor gäller kampanjens regler.

12. Filtrering

Vi meddelar dig härmed att det finns barnspärrsystem i handeln som kan hjälpa dig att begränsa tillgången till material som är skadligt för minderåriga. Information om aktuella leverantörer av sådana barnsäkerhetssystem hittar du på: http://kids.getnetwise.org/ och http://onguardonline.gov/. Observera att vi inte rekommenderar några av produkterna eller tjänsterna på ovannämnda webbplatser.

13. Meddelanden om upphovsrättsbrott

Digital Millennium Copyright Act från 1998 (hädanefter benämnd ”DMCA”) ger upphovsrättsinnehavare möjlighet att vidta åtgärder, om dessa anser att material som förekommer på webben inkräktar på deras rättigheter enligt den amerikanska upphovsrättslagstiftningen. Om du på goda grunder anser att material som är tillgängligt på webbplasten gör intrång i din upphovsrätt kan du (eller ditt ombud) skicka ett meddelande och be oss att avlägsna materialet eller göra det otillgängligt. Om du på goda grunder anser att någon felaktigt har skickat ett meddelande som anklagar dig för brott mot upphovsrättslagen kommer DMCA att ge dig möjlighet att skicka en dementi till oss. Meddelanden och motmeddelanden måste uppfylla de för ögonblickandet gällande lagstadgade krav som krävs i DMCA. Mer information hittar du på http://www.copyright.gov.

David P. Farnsworth
360 W 4800 N, Provo, Utah 84604, USA
Telefon: (801) 705-7025
Fax: (801) 705-7010
E-post: dfarnsworth@ancestry.com

Vi rekommenderar att du kontaktar en jurist innan du skickar in en anmälan eller dementi.

14. Information eller klagomål

Du kan ha specifika rättigheter enligt lagarna i olika jurisdiktioner. Till exempel gäller följande konsumentskyddsmeddelande för användare i Kalifornien: Om du har frågor eller klagomål på webbplatsen, skicka e-post till support@mundia.com. Du kan också kontakta oss skriftligen på 360 West 4800 North, Provo, UT 84604, USA. Boende i Kalifornien kan kontakta Complaint Assistance Unit på Division of Consumer Services hos California Department of Consumer Affairs via post på 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, eller ringa (916) 445-1254 eller (800) 952-5210.

15. Allmänt

Vi kan tilldela, överföra eller licensiera några av eller alla våra rättigheter eller skyldigheter enligt dessa användningsvillkor utan inskränkningar.

Om det uppdagas att någon del eller bestämmelse i dessa användningsvillkor eller prenumerationsvillkoren (om tillämpligt) ej är tillämpligt ska detta inte påverka giltigheten i övriga delar eller bestämmelser i dessa användningsvillkor eller prenumerationsvillkoren (i tillämpliga fall).

Den här webbplatsen är inte avsedd att gälla under jurisdiktioner eller lagar utanför USA förutom i de fall som anges uttryckligen i följande stycke. Den här webbplatsen kanske inte är lämplig eller tillgänglig att använda i vissa jurisdiktioner. Du besöker den här webbplatsen på egen risk och du ansvarar själv för att följa alla lokala lagar, regler och bestämmelser. Vi förbehåller oss rätten att när som helst efter eget gottfinnande att begränsa tillgängligheten till webbplatsen, helt eller delvis, för enskilda personer, geografiska områden eller jurisdiktioner.

Dessa användningsvillkor och prenumerationsvillkor (i tillämpliga fall) är underkastade och ska tolkas i enlighet med lagarna i Utah i USA, utan hänsyn till dess principer om motstridiga lagrum, och du godtar den exklusiva jurisdiktionen hos de federala domstolarna och delstatsdomstolarna i Utah och frånsäger dig alla invändningar om jurisdiktion, plats eller olämplig rättslig instans. Om du bor inom Europeiska Unionen och besöker webbplatsen från EU ska, oaktat föregående mening, dessa användningsvillkor och prenumerationsvillkor (i tillämpliga fall) vara underkastade och tolkas enligt lagarna i England, utan hänsyn till dess principer om motstridiga lagrum, och du godtar de engelska domstolarna som exklusiv jurisdiktion och frånsäger dig alla invändningar om jurisdiktion, plats eller olämplig rättslig instans.

Du godtar även att dessa användningsvillkor inte omfattas av Förenta nationernas konvention om internationella försäljning av varor. Du godtar att obehörig användning av webbplatsen kan leda till oersättliga skador för oss, våra närstående bolag och respektive tjänstemän, chefer, anställda och representanter, som inte kan gottgöras med ekonomiska medel och att, i sådana fall, vi, våra närstående bolag och respektive tjänstemän, chefer, anställda och representanter, har rätt att, utöver annan lagstadgad gottgörelse, omedelbart vidta rättsliga åtgärder mot dig. Ingenting i det här avsnittet eller någon annanstans i dessa användningsvillkor ska anses begränsa rätten till ersättning enligt lagstadgade anspråk eller andra anspråk som vi, våra närstående bolag och respektive tjänstemän, chefer, anställda och representanter kan ha under separata rättsliga instanser, inklusive, utan begränsning, eventuella anspråk för intrång i immateriella rättigheter.

Vi kan tillåta registrerade webbplatsanvändare att använda webbplatsen utan kostnad under en begränsad tid som vi avgör enligt eget gottfinnande (hädanefter benämnt ”kostnadsfri åtkomstperiod”). Under den kostnadsfria åtkomstperioden har sådana användare (hädanefter benämnda ”betaanvändare”) tillgång till andra användares släktträdsuppgifter och kan kontakta andra användare och lägga till, ändra och dela data med andra användare. Efter den kostnadsfria åtkomstperioden har betaanvändarna fortfarande tillgång till vissa delar av tjänsten som de hade tillgång till under den kostnadsfria åtkomstperioden. Efter den kostnadsfria åtkomstperioden kan betaanvändarna tvingas betala en prenumeration på webbplatsen för att få tillgång till andra delar av tjänsten. Innan den kostnadsfria åtkomstperioden löper ut informerar vi alla betaanvändare om deras tillgång till webbplatsen efter den kostnadsfria åtkomstperioden. EFTER DEN KOSTNADSFRIA ÅTKOMSTPERIODEN SKER INGEN AUTOMATISK FAKTURERING AV BETAANVÄNDARE OM DE INTE BER OSS GÖRA DETTA.

Ett fel inträffadeX
Det går inte att läsa in sida_